Skip to content

Зъбните импланти са един от най-популярните избори за лечение на липсващи зъби, защото предлагат гъвкавост заедно с разнообразие от несравними предимства при възстановяване на усмивката.

Зъбните импланти могат да се използват за заместване на един или няколко от липсващите зъби на пациента. Те са и най-естествено изглеждащият, усещащ се и функциониращ вариант за заместване на зъбите. Зъбните импланти могат дори да имитират естествената коренова система на зъба, за да поддържат костната височина на пациента и да заместват дъвкателната и говорна функция по най-естествения начин, близък до зъбите в постоянното съзъбие.

Единични импланти

Абътмънт, фиксиран към зъбен имплант, може да бъде покрит с постоянна корона, за да замени липсващия зъб в съотношение едно към едно – един имплант замества един зъб. Чрез този принцип, при липсващи два зъба, те са възстановяват с два импланта, респективно три зъба – с три импланта.

 

Дентален мост върху импланти

Зъбните импланти могат да се използват и за поддържане на фиксирани, неснемаеми протезни конструкции, наречени зъбни мостове. Тези устройства се използват за заместване на множество зъби, които липсват в един ред. Традиционно, зъбните мостове се поддържат с корони, които покриват зъбите в съседство и възстановяват липсващите пространства с обща свързана помежду им коронка. Правилата тук позволяват заместване на три, четири или повече зъба, съобразени с капацитета на натоварване на имплантите.

 

Протеза върху импланти

Протезната конструкция замества класическата снемаема тотална (цяла) протеза при тотално обеззъбяване, т.е. при загуба на цялото естествено съзъбие. Тя компенсира недостатъците на снемаемите цели протези, а именно – тяхната нестабилност и възможностите им да възстановят дъвкателната функция, каквато е била преди. Надимплантните протезни конструкции могат да бъдат дискретни, с розова керамика около зъбите, пресъздаваща меките тъкани. Целта ѝ е максимално да възстанови всички говорни, дъвкателни и естетични функции и да създаде максимален комфорт в цялото ежедневие на пациентите.

 

All on 4, all on 6, all on X…

Концепцията за възстановяване на “всички зъби върху Х брой импланта” позволява да бъде създадена неснемаема конструкция, върху 4, 5 ,6 импланта общо на челюст. Целта е те да понасят общото дъвкателно налягане и успешно да бъдат интегрирани в костните структури. Този процес отнема прецизно планиране, което е персонализирано спрямо личното здраве на всеки пациент, пострадал от частично или тотално обеззъбяване, което е некомпенсирано.

Това е една от най-успешните “стратегии” за лечение на липса на естествени зъби. Тя позволява на голяма група от пациенти да възвърнат увереността си, начина си на живот и част от усещането си за “здраве”, каквото е било преди

 

Условия за интеграция на имплантите

Има няколко здравни фактора, които ни позволяват да имплантираме интраосални импланти. Триизмерните параметри на алвеоларните гребени на челюсните кости изискват височина, ширина и дължина в зоната на имплантиране, съобразени с размерите на имплантите. Липсата на параметри за имплантиране може да доведе до необходимост от аугментация на костни и мекотъканни структури с допълни манипулации, които предшестват имплантирането.

Няколко причини могат да повлияят негативно здравето на костите, което влияе директно и върху оздравяването на костта около импланта. Пародонтит, неконтролиран диабет, автоимунни заболявания, които атакуват собствените структури на организма, хормонални нарушения, тютюнопушене, са противници на имплантологията и възможността за качествено лечение.