Skip to content

Зъбният кариес е поведенческо заболяване, което има бактериален характер и е пряко повлияно от навиците на хората. Бактериите в устната кухина разполагат с отлична среда, в която да се мултиплицират и да развиват биофилм, който е добре предпазен. Токсините, продуцирани от тях, създават понижено pH, което извлича минералната структура от молекулата на емайла, а именно – калциевият хидроксилапатит.

 

Цели на превенцията срещу зъбния кариес

Заболеваемостта на кариозните процеси намалява във времето през последните десетилетия, защото стандартът на живот в световен план се повишава. Информираността на населението относно хигиената и позитивните фактори, които защитават зъбите са по-добри. Предпазването и превенцията в световен план довеждат до нови тенденции в грижата за оралната хигиена и личното здраве.

 

Симптоми на кариесите

Кариесите се развиват безшумно и не дават сигнали, че съществуват, докато са малки. Развитието им минава през няколко стадия, които плавно се преливат към “кавитиран” кариозен процес – такъв с кухина, съдържаща напредващ бактериален фронт. Разпадните процеси в емайла и дентина се развиват в дълбочина към пулпната камера и пулпата, което създава риск от усложнение като пулпит, периодонтит и последващи екстракции при ненавременно лечение.


Могат да се наблюдават:

  • бели кариозни петна;
  • тебеширено-бели повърхности;
  • загуба на блясък в емайла;
  • матирани бели петна с тебеширен цвят;
  • кафяви или черни точици, губещи блясък и побеляващи при подсушаване;
  • чувствителност при студени или топли напитки;
  • чувствителност при хранене и консумация на сладки храни.


Лечение на кариеси – оперативно или неоперативно?

Разбира се, тук не става дума за оперативна хирургична намеса, а за метод без изпиляване или с изпиляване на кариозни зъбни структури. Съществува лечение на бели емайлови лезии, които нямат кавитация. Те представляват обратими процеси, които могат да бъдат минерализирани, обратно на процеса на деминерализация (извличане на минерал).

Отличен вариант за неоперативно лечение, което запълва и минерализира белите петна, без намеса на турбина и обратен наконечник, е системата “ICON”, която е немски патент и стандарт за неоперативно лечение при деца и възрастни.

Оперативното лечение е небоходимо да се приложи при пациенти с емайлови лезии с кавитация, т.е. имащи кухина в кариозния процес. Това е индикация за напредване на лезията и сигнал, че е време за почистване и създаване на директно възстановяване, а именно – обтурация (пломба) с фотополимерен композит.

 

Лечение без зъболекар?

Препоръчваме ви да диагностицирате себе си при професионалист два пъти годишно и да бъдете постоянно в грижата за себе си. Целта на здравеопазването е на първо място профилактика и предпазване/превенция от зъбни усложнения. Лечението е корекция на възникналите проблеми, а истинската цел е предпазването от тях.

Лечението не зъбният кариес не е възможно без намесата на стоматолог. Най-хубаво в случая при налични бели кариозни петна е те да бъдат лекувани неоперативно, чрез флуоризация и реминерализация, чрез специализирани методи, предписани от специалист.