Skip to content

Услуги

Изградили сме един чудесен, мултидисциплинарен екип, в който всеки е специализиран в конкретна област. Така в клиниката предоставяме широк набор от дентални услуги, които са същевременно на високо ниво и се ръководят от съответния специалист в дадена област.

Желанието ни е да обхванем всичко необходимо за провеждане на комплексно дентално лечение, без да правим компромис в качеството – от първата консултация до завършване на лечебния процес.

Работим с възрастни и деца, без ограничение във възрастта. С много внимание и спокоен подход помагаме и на пациенти, които имат страх от зъболекарския стол, за да получат нужното дентално лечение в предразполагаща и подкрепяща среда.

Това са услугите, които предлагаме към момента. За всяка от тях ще намерите кратко описание, примерен случай и информация за това кой специалист отговаря за нея. Подробности и насоки за вашия конкретен случай можем да ви дадем след консултация, тъй като всеки човек и казус е строго индивидуален.