Skip to content

Имплантология

Имплантологията е съвременен метод за възстановяване на частична или пълна загуба на съзъбието. Лечението със зъбни импланти най-често се прилага при липса на един зъб, на група зъби или при невъзможност даден зъб да бъде възстановен.

Имплантологичното лечение представлява процес, който в зависимост от индивидуалните изисквания на пациента и съобразено с конкретните медицински индикации, може да бъде изпълнен едноетапно – заедно с премахването на загубения вече естествен зъб – или на два етапа.

Съвременните възможности на дигиталната имплантология позволяват да се извършват с висока предвидимост операции, включващи имплантиране и възстановяването на загубени зъби в едно посещение, както и комплексни случаи на цялостни обеззъбявания да бъдат възстановявани в рамките на няколко работни дни.

Имплантологията ни дава възможност да предпазваме пациентите от порочния кръг на напредващата загуба на зъби или да разрешим терапевтичен проблем, чиито решения са изчерпани.

Защо е важно да потърсим помощ в случай на липсващ зъб?

Когато в устната кухина има празнина, вследствие на липсващ зъб, съседните зъби имат тенденцията да се накланят към празното място, което води до нарушения в дъвкателната повърхност и функция. В дългосрочен план, това би могло да доведе и до загуба на съседните зъби, затова силно препоръчваме адекватна и навременна грижа.

Имплантите се превръщат в структурна единица в устната кухина, която служи като опора за другите зъби, и предотвратява изпиляването на здрави тъкани.

Това позволява на денталния лекар да възстанови дъвкателната и говорната функция практически на 100%. Допълнително предимство пред конвенционалните мостови протези е фактът, че това се случва без да бъдат засегнати ненужно здравите зъбни структури на съседните зъби.

Как протича лечението?

Преглед и консултация

Първоначален преглед и консултация. Назначаване на 3D изследване, наречено CBCT, или конично-лъчева томография.

Анализ

На втори етап правим интраорално сканиране и анализ на данните, получени от 3D изследването. На база получените образни данни и след щателен анализ се определят възможностите при избора на диаметър и дължина на импланта, както и неговата позиция. Тези фактори целят осигуряването на дълготрайни резултати.

Изготвяне на план на лечение

Изготвя се план на лечение и се записват последващи часове за извършване на манипулациите. Броят посещения и времето за провеждане на лечението варират спрямо вашия индивидуален случай.

*След внимателна оценка и анализ на вашия конкретен случай можете да получите индивидуална информация за възможностите за провеждане на лечение.

Ако желаете да запазите час за консултация при д-р Сойтариев, свържете се с нас тук.